:: Home@UniMAP                                                                                                                                             Thu Mar 23 20:07:40 MYT 2017
 
 
 
AMIS 2.0 merupakan sistem yang akan merekodkan semua maklumat pelajar UniMAP (Program Ijazah Pertama dan Diploma) bermula daripada proses kemasukan sehinggalah pelajar bergraduat dan rekodnya di arkibkan kepada sistem alumni.
AMIS 2.0 ini juga berfungsi sebagai medium bagi mengurus serta mentadbir data dan maklumat berkaitan Pengurusan Akademik Program Ijazah Pertama dan Diploma serta banyak membantu Bahagian Hal Ehwal Akademik, Jabatan Pendaftar dalam menguruskan maklumat-maklumat berkaitan akademik seperti Kemasukan Pelajar, Pendaftaran Diri dan Pendaftaran Kursus Pelajar, Peperiksaan Pelajar dan Pengijazahan Pelajar.
Di samping itu juga, sistem iniĀ  menjadi tulang belakang dalam penjanaan laporan-laporan EIS universiti.     
Contact Us    
Academic System Unit
Information and Communication Technology Center
Universiti Malaysia Perlis
Kampus Kubang Gajah
02600 Arau, Perlis

Telephone :04-9885467 / 04-9885468 (Helpdesk)
(Operation Hour : 8.10 a.m - 1.00 p.m/2.00 pm. - 5.10 p.m /Weekday Only)
Fax : 049798227

    
  Login
Username :
Password :
 
Reserved Copyright © Universiti Malaysia Perlis, 2009.
Management Information System Division | Information and Communication Technology Center, UniMAP.
 
Paparan Terbaik Menggunakan Mozilla Firefox Atau Internet Explorer 8 ke Atas Dengan Resolusi Melebihi 1024 x 768 pixels